ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ

Зареждането на изцяло електрически и plug-in хибриден автомобил Jaguar е лесно.

ВИДОВЕ КОНЕКТОРИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Изцяло електрическите и plug-in хибридните автомобили (PHEV) Jaguar използват система за комбинирано зареждане (CCS), съвместима със зареждане с променлив (AC) и с постоянен ток (DC).

ЗАРЕЖДАНЕ С ПРОМЕНЛИВ ТОК (AC)

ЗАРЕЖДАНЕ С ПРОМЕНЛИВ ТОК (AC)

Горната част на CCS контакта на автомобила се използва за зареждане с променлив ток (AC). Той е известен като конектор Type 2 и е съвместим с вашата домашна зарядна станция, обществена AC зарядна станция и домашен контакт.
БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ С ПОСТОЯНЕН ТОК (DC)

БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ С ПОСТОЯНЕН ТОК (DC)

Долната половина на CCS контакта на автомобила има два пина, които се обединяват с трите пина отгоре, за да осигурят бързо зареждане на батерията с постоянен ток (DC). Двата долни пина стават достъпни чрез сваляне на долния капак на контакта.

КАБЕЛИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ В ДОМАШЕН КОНТАКТ (MODE 2)

КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ В ДОМАШЕН КОНТАКТ (MODE 2)

Опционалният кабел Mode 2 на Jaguar свързва автомобила ви към домашен контакт чрез конектор Type 2 от единия край и щепсел от другия.
КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА МРЕЖА И В WALL BOX (MODE 3)

КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА МРЕЖА И В WALL BOX (MODE 3)

С конектор Type 2 в двата им края, зарядните кабели Mode 3 ви позволяват да свържете автомобила си към професионално инсталирани домашни зарядни станции (Wall Box) и обществени AC зарядни станции.

ОКАБЕЛЕНИ СПРЯМО НЕОКАБЕЛЕНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ

ОКАБЕЛЕНА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ

ОКАБЕЛЕНА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ

  • Един постоянно прикрепен кабел свързва зарядната станция с вашия автомобил
  • DC зарядните станции за бързо зареждане са винаги окабелени
  • Домашните зарядни станции могат да бъдат инсталирани с прикрепен към тях кабел
НЕОКАБЕЛЕНА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ

НЕОКАБЕЛЕНА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ

  • Обществените AC зарядни станции и неокабелените Wall Box съдържат AC контакт за свързване на кабела Mode 3 на вашия автомобил
  • С цел гъвкавост домашните зарядни станции могат да бъдат инсталирани с прикрепен или неприкрепен към тях кабел

ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ JAGUAR

Изживейте света на електрифицираната производителност на Jaguar с нашата гама изцяло електрически и хибридни автомобили.
ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ JAGUAR

ПРОДЪЛЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕЖДАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ АВТОМОБИЛИ

ЗАРЕЖДАНЕ У ДОМА

ЗАРЕЖДАНЕ У ДОМА

Зареждането на вашия изцяло електрически или PHEV автомобил у дома е най-удобният начин да започнете деня с пълен заряд на батерията.
ЗАРЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО

ЗАРЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО

С непрестанно разрастваща се инфраструктура от обществени зарядни станции зареждането далеч от дома е по-достъпно от всякога.

Jaguar Land Rover Limited постоянно търси начини за подобряване на спецификацията, дизайна и производството на своите превозни средства, части и аксесоари и промени се извършват непрекъснато. С оглед на това, ние си запазваме правото да правим промени без предизвестие.

*Само за съвместими смартфони