ОБЩИ ВЪПРОСИ

ОТВОРЕТЕ ВСИЧКИ
Какво са Емисии в реални условия на шофиране (RDE)?
Кой провежда RDE тестовете?
Каква е процедурата за провеждане на тестовете?
В какъв тип среди се тестват автомобилите?
Кога ще бъде въведен RDE?

ВЪПРОСИ ЗА ДАННИТЕ ЗА ЕМИСИИТЕ

ОТВОРЕТЕ ВСИЧКИ
Какво е Код на типово одобрение?
Какво е тип задвижване?
Какво е конфигурация на цилиндров блок?
Какво е зарядно Aspirat?
Какво е EGR тип?
Какво е PMRH?
Какво е PMRL?
Какво е споделяне на Ts тестове?
Какво е отклонение на максималния обем на двигателя?

Резултатите от теста Емисии в реални условия на шофиране (RDE), съгласно регламент EC 2017/1151 (с последните му корекции и допълнения), могат да се видят безплатно на:


https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data


Данните от теста RDE, събрани в съответствие с регламента EC 692/2008 (с последните му допълнения), могат да се видят чрез инструмента за търсене по-горе.


За всякакви други въпроси, свързани с RDE или WLTP, се свържете с нас на: WLTPenq@jaguarlandrover.com