ОБЩИ ВЪПРОСИ
Какво са Емисии в реални условия на шофиране (RDE)?

Тестът Емисии в реални условия на шофиране (RDE) измерва замърсителите като NOx, отделяни от автомобилите по време на движение. RDE няма да замени лабораторните тестове като настоящия Нов европейски цикъл на шофиране и бъдещата Световна хармонизирана тестова процедура за леки превозни средства, а ще служи за потвърждаване на резултатите от лабораторните тестове и ще гарантира, че автомобилите отделят ниски нива на замърсители по време на движение.

Кой провежда RDE тестовете?

Тестовете обикновено се провеждат вътрешно или в сертифициран център и се проследяват от одобряващ орган.

Каква е процедурата за провеждане на тестовете?

Автомобилите са оборудвани с Преносими системи за измерване на емисии, които осигуряват пълно проследяване в реално време на ключовите замърсители, отделяни от автомобилите.

В какъв тип среди се тестват автомобилите?

Автомобилите се управляват в най-различни условия. Условията включват малка и голяма височина, целогодишни температури, допълнително натоварване на автомобила, шофиране нагоре и надолу по склон, градски пътища, селски пътища и магистрали.

Кога ще бъде въведен RDE?

Тестът RDE ще бъде въведен през септември 2017 г. за нови типове автомобили и ще е приложим за всички регистрации от септември 2019 г.

ВЪПРОСИ ЗА ДАННИТЕ ЗА ЕМИСИИТЕ
Какво е Код на типово одобрение?

Код на типово одобрение, предоставян за идентифициране на съответствието със законните нива на емисии.

Какво е тип задвижване?

Метод на задвижване на двигателя.

Какво е конфигурация на цилиндров блок?

Форма на цилиндровия блок (например редови, V-образен)

Какво е зарядно Aspirat?

Описва как двигателят се снабдява с входящ въздух.

Какво е EGR тип?

Описва метода на инжектиране на отработените газове обратно в двигателя за контрол на замърсяването.

Какво е PMRH?

PMRH се отнася за високо съотношение мощност/тегло.

Какво е PMRL?

PMRL се отнася за ниско съотношение мощност/тегло.

Какво е споделяне на Ts тестове?

Това означава, че тестовите резултати се споделят с техническата служба, отговаряща за одобрението.

Какво е отклонение на максималния обем на двигателя?

Това означава с колко всеки двигател се различава от гледна точка на обем в определено семейство.

СРАВНЕТЕ НАШИТЕ АВТОМОБИЛИ
Изберете до три автомобила Jaguar и ги сравнете един с друг
КОНФИГУРИРАЙТЕ СВОЙ МОДЕЛ
Използвайте конфигуратора, за да създадете перфектния за вас Jaguar
ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРА
Разгледайте и изтеглете най-новите брошури на Jaguar
НАМЕРЕТЕ ТЪРГОВЕЦ
Потърсете търговец на Jaguar близо до вас

Резултатите от теста Емисии в реални условия на шофиране (RDE), съгласно регламент EC 2017/1151 (с последните му корекции и допълнения), могат да се видят безплатно на:


https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data


Данните от теста RDE, събрани в съответствие с регламента EC 692/2008 (с последните му допълнения), могат да се видят чрез инструмента за търсене по-горе.


За всякакви други въпроси, свързани с RDE или WLTP, се свържете с нас на: WLTPenq@jaguarlandrover.com