SECURE TRACKER

SECURE TRACKER

InControl Secure е система за безпроблемно и сигурно проследяване на откраднати автомобили, която защитава Вашия Jaguar повече от всякога, осигурявайки Ви спокойствие.

• InControl Secure спомага за локализиране на Вашия Jaguar в случай на кражба

С постепенното внедряване на InControl някои описани характеристики може да са опционални или да зависят от пазара или силовия агрегат. Консултирайте се с Вашия местен търговец на Jaguar за наличността и пълните условия във Вашата страна. Някои характеристики изискват подходяща SIM карта със съответния договор за данни, което ще изисква допълнителен абонамент след първоначалния срок, обявен от Вашия търговец. Мобилната свързаност не е гарантирана на всички места.