REMOTE ESSENTIALS И REMOTE PREMIUM

REMOTE ESSENTIALS И REMOTE PREMIUM

REMOTE ESSENTIALS И REMOTE PREMIUM

Съвместими с повечето Android и Apple iOS смартфони, Remote Essentials и Remote Premium Ви позволяват да си взаимодействате с Вашия Jaguar от всяко място по света с връзка за пренос на данни от приложението InControl Remote.


Ако изберете Remote Essentials или Remote Premium, ще можете да откривате информация за техническото състояние и статуса на Вашия Jaguar на смартфона си и същевременно да си взаимодействате с него дистанционно.


Разглеждайте данни за автомобила дистанционно, от ниво на горивото до статус на вратите и стъклата, чрез Информация за статуса на автомобила
Проследявайте разходите си чрез История на пътуванията
Задавайте предварително идеалната температура на купето с Дистанционна климатизация
Откривайте бързо своя Jaguar в претъпкан паркирнг със звуковата и светлинна индикация Дистанционна светлинна и звукова индикация
Обезопасете своя автомобил от разстояние чрез Дистанционно заключване и отключване


В зависимост от избраната от Вас опция тези услуги Ви позволяват да заключвате/отключвате вратите, да затопляте/охлаждате автомобила предварително и дистанционно чрез функцията за климатизация * , да откривате Вашия Jaguar по-бързо чрез функцията за светлинна и звукова индикация и много други.

Remote Essentials почти винаги е стандартно оборудване, но все пак проверете при Вашия търговец. Remote Premium е част от опциите Connect или Connect Pro. Вие ще трябва да изберете дали да закупите Remote Premium като част от пакет за свързаност.

Remote Essentials и Remote Premium включват:ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТУСА НА АВТОМОБИЛА


Можете да проверявате текущото ниво на горивото и пробега, както и състоянието на вратите, позицията на стъклата и заключването. Можете да видите последното място, на което сте паркирали своя Jaguar, и да го намерите на паркинга с пешеходни упътвания.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛА


Ще виждате информация за проблеми с поддръжката - например ниско ниво на горивото - и ще получавате съвети какви стъпки да предприемете.

ИСТОРИЯ НА ПЪТУВАНИЯТА


Тази избираема функция може да записва автоматично историята на Вашите пътувания, включително Вашия маршрут и статистика за пробега. Тази информация може да бъде експортирана по имейл във формат Excel за отчитане на разходите.

ДИСТАНЦИОННА КЛИМАТИЗАЦИЯ


Подгответе предварително Вашия Jaguar, като настроите температурата на купето за комфортно пътуване на всички в автомобила от момента, в който стъпите в него. Тя се захранва чрез дистанционно запалване на двигателя.*

ДИСТАНЦИОННА СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА ИНДИКАЦИЯ


Тази функция включва аварийните светлини, късите светлини и звуков сигнал, за да ви помогне да локализирате Вашия Jaguar в претъпкан паркинг.

ДИСТАНЦИОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ


Заключвайте или отключвайте вратите на автомобила дистанционно с натискане на бутон. Просто натиснете бутона „lock“ (заключване) на екрана Vehicle Security на приложението за смартфон InControl Remote Smartphone App, за да заключите вратите, включите алармата, сгънете страничните огледала и затворите стъклата едновременно. Натиснете бутона „unlock“ (отключване), за да разгънете страничните огледала, включите късите светлини и да активирате двукратно премигване на аварийните светлини.

ДИСТАНЦИОННО НУЛИРАНЕ НА АЛАРМАТА


Ще получите съобщение на смартфона си, ако алармата на автомобила Ви се изключи, което ще Ви позволи да я възстановите отново, ако е необходимо.

ФУНКЦИЯ СЪБУЖДАНЕ


С цел пестене на енергия на акумулатора някои несъществени функции на Remote ще се изключат, ако не шофирате Вашия Jaguar в продължение на 4 дни.

Ето защо, ако желаете да можете да използвате тези услуги след този период от време, можете да зададете Събуждане в определен ден и час, което ще активира отново функции като дистанционно управление на климатичната система, заключване/отключване и други.

Функциите на Remote Smartphone App ще се активират автоматично отново следващия път, когато шофирате своя Jaguar.

С постепенното внедряване на InControl някои описани характеристики може да са опционални или да зависят от пазара или силовия агрегат. Консултирайте се с Вашия местен търговец на Jaguar за наличността и пълните условия във Вашата страна. Някои характеристики изискват подходяща SIM карта със съответния договор за данни, което ще изисква допълнителен абонамент след първоначалния срок, обявен от Вашия търговец. Мобилната свързаност не е гарантирана на всички места.
 
*Ако двигателят не може да бъде стартиран дистанционно поради ограничения на автомобила или пазара, дистанционното отопление или охлаждане на купето все още ще бъде възможно, ако автомобилът Ви е оборудван с Предварително затопляне на купето или Отоплител с дистанционно управление. Ако нито едно от двете не е възможно, функцията Дистанционна климатизация няма да се изведе в приложението InControl Remote.