BLUETOOTH СВЪРЗАНОСТ

BLUETOOTH СВЪРЗАНОСТ

JAGUAR BLUETOOTH® CONNECTIVITY

Научете как да използвате Bluetooth® Connectivity с Вашия мобилен телефон и разгледайте функциите, които могат да Ви осигурят свързаност, докато шофирате.

GENERAL

ОТВОРЕТЕ ВСИЧКИ
Какво представлява Bluetooth®?
За какво мога да използвам Jaguar Bluetooth® Connectivity?
Съвместим ли е моят мобилен телефон?
Как се свързвам с Bluetooth®?
Do I need specific software on my mobile phone to connect via Bluetooth
Is the phone or the software tested by Jaguar Engineering for compatibility?
Is any phone model compatible provided it has the required software?
Why is the software important?
Can I update my mobile phone software?
Why are a limited number of phones compatible?
Is it possible my phone will work if it is not on the Jaguar compatible list?
Can numbers in the phonebook be scrolled through using the steering wheel?
What is different about the Jaguar aftersales Bluetooth® accessory functionality?
Where is the docking station or cradle in the car for the phone (if fitted)?
Will the phone charge if connected to the cradle?
Can the phone still operate when charging?
How can I charge my Bluetooth® phone in car?
Will my mobile phone connect to Bluetooth® if it’s in my pocket or bag?
How do I know when a cradle phone is correctly connected to the car (when fitted)?
How do I know when a Bluetooth® phone is connected to the car?
Does the phone need to be switched on to work?
How do I pair my Bluetooth®-compatible mobile phone to my Jaguar?
How many Bluetooth® phones can be paired to a car at any time?
Can I connect a phone in the cradle whilst connected via Bluetooth® (when fitted)?
Once the phone is paired, what do I have to do each time to make the phone work in the car?
If a Bluetooth® phone battery gets low or Bluetooth® is turned off will the pairing be lost?

С постепенното внедряване на InControl някои описани характеристики може да са опционални или да зависят от пазара или силовия агрегат. Консултирайте се с Вашия местен търговец на Jaguar за наличността и пълните условия във Вашата страна. Някои характеристики изискват подходяща SIM карта със съответния договор за данни, което ще изисква допълнителен абонамент след първоначалния срок, обявен от Вашия търговец. Мобилната свързаност не е гарантирана на всички места.