ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА СПЕШНИ СИТУАЦИИ И СИГУРНОСТ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА СПЕШНИ СИТУАЦИИ И СИГУРНОСТ

Удобство и увереност. Функциите за сигурност на Вашия Jaguar са добре работеща комбинация от технология в купето и Вашето свързано приложение Remote.

ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМИ НА ПЪТЯ

Обърнете внимание, че тези услуги изискват активен акаунт в InControl1 и2 абонамент за Remote.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБАЖДАНЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНА ПОМОЩ - OPTIMISED ASSISSTANCE CALL

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБАЖДАНЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНА ПОМОЩ - OPTIMISED ASSISSTANCE CALL

1. В случай на повреда или катастрофа натиснете и освободете капачето на бутона, разположен отляво на конзолата над главата.  


2. Натиснете бутона за 2 секунди, за да инициирате обаждане към Jaguar Assistance.3  


3. Обаждането е прието, когато се чуе гласът на член на екипа на Jaguar Assistance. Местоположението на Вашия автомобил автоматично ще бъде изпратено до екипа на Jaguar Assistance, който ще изпрати пътна помощ или ще Ви свърже с Jaguar Accident Assistance, ако е необходимо.  


4. Натиснете обратно капачето на бутона след употреба.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБАЖДАНЕ ЗА СПЕШНА СИТУАЦИЯ - SOS EMERGENCY CALL

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБАЖДАНЕ ЗА СПЕШНА СИТУАЦИЯ - SOS EMERGENCY CALL

1. При спешна ситуация натиснете и освободете капачето на бутона, разположен отдясно на конзолата над главата.  


2. Натиснете бутона за 2 секунди, за да инициирате обаждане за спешна помощ.3  


3. Обаждането е прието, когато се чуе гласът на член на екипа за спешна помощ. Местоположението на Вашия автомобил автоматично ще бъде изпратено до екипа за спешна помощ.  


4. Натиснете обратно капачето на бутона след употреба.

ФУНКЦИИ НА SECURE TRACKER И SECURE TRACKER PRO

Обърнете внимание, че тези услуги изискват активен акаунт в InControl и абонамент за Secure Tracker или Secure Tracker Pro.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА КРАЖБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА КРАЖБА

Ако автоматично предупреждение за кражба бъде генерирано за Вашия автомобил, ще Ви се появи екран със съобщение за кражба в приложението Remote или ще получите SMS. От съображения за сигурност всички функции на приложението Remote ще бъдат дезактивирани.   


Secure Tracker Pro отива още по-далеч, като интегрира технология за оторизация в ключа. Ще бъдете предупредени, ако автомобилът е стартиран по начин, различен от този с оторизирания ключ. Secure Tracker и Secure Tracker Pro са акредитирани и сертифицирани на определени пазари.. Свържете се с Вашия местен търговец за повече информация.   


Обърнете внимание, че тези услуги изискват активен акаунт в InControl и абонамент за Secure Tracker или Secure Tracker Pro.4

РЕЖИМ ОПАЗВАНЕ*

РЕЖИМ ОПАЗВАНЕ*

Предупреждавайки Ви за всяко неоторизирано взаимодействие с Вашия автомобил, режим Опазване Ви носи допълнително спокойствие във всяка точка по света.  


За да активирате режим Опазване чрез Вашето приложение Remote, просто изберете бутона „Сигурност“ от началната си страница > превключете, за да изберете „режим Опазване“ и го включете. Ако през избран период от време се появят някакви предупреждения, ще бъде изпратено известие директно на мобилния Ви телефон.  


* Към момента наличност само на определени пазари

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КРАЖБА СЪС SECURE TRACKER И SECURE TRACKER PRO

Ако автоматично съобщение за кражба бъде генерирано за Вашия автомобил, ще Ви се появи екран със съобщение за кражба в приложението Remote или ще получите SMS. От съображения за сигурност всички функции на приложението Remote ще бъдат дезактивирани.   


Secure Tracker Pro отива още по-далеч, като интегрира технология за оторизация в ключа. Ще бъдете предупредени, ако автомобилът е стартиран по начин, различен от този с оторизирания ключ. Secure Tracker и Secure Tracker Pro са акредитирани и сертифицирани на определени пазари.. Свържете се с Вашия местен търговец за повече информация.  


Обърнете внимание, че тези услуги изискват активен акаунт в InControl и абонамент за Secure Tracker или Secure Tracker Pro.4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КРАЖБА СЪС SECURE TRACKER И SECURE TRACKER PRO

ПРЕДИ ТРАНСПОРТИРАНЕ ИЛИ ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

ТРАНСПОРТЕН РЕЖИМ*

ТРАНСПОРТЕН РЕЖИМ*

Теглете или транспортирайте Вашия автомобил, без да се задейства предупреждение за кражба. Включен от приложението Remote или уеб сайта My Jaguar Incontrol, Транспортният режим ще дезактивира автоматичните предупреждения за кражба за 10 часа, докато двигателят е изключен.


Транспортният режим може да бъде зададен за предварително определен период от време до максимум 72 часа.

СЕРВИЗЕН РЕЖИМ*

СЕРВИЗЕН РЕЖИМ*

Когато оставяте автомобила си в сервиз, трябва да включите Сервизния режим, за да предотвратите активиране на предупреждение за кражба. Сервизният режим може да бъде активиран от приложението Remote или от уеб сайта InControl. Ако е включен този режим, автомобилът няма да изпраща автоматични предупреждения за кражба в продължение на 10 часа.  


Сервизният режим може да бъде зададен за предварително определен период от време до максимум 72 часа.

АКТИВИРАЙТЕ СВОЯ АКАУНТ В INCONTROL

За да се възползвате от свързаните услуги и абонаменти на своя Jaguar, първо трябва да настроите своята информационно-развлекателна система и да създадете акаунт в InControl.
АКТИВИРАЙТЕ СВОЯ АКАУНТ В INCONTROL

*Ако автомобилът трябва да бъде поставен в Транспортен режим или в Сервизен режим за повече от 10 часа, се свържете с Центъра за проследяване, за да поискате съдействие. 


1Функциите на InControl, опциите и тяхната наличност остават зависими от пазара – проверете при вашия местен търговец за наличността и пълните условия за вашата държава. Някои функции изискват съответна SIM карта с подходящ договор за ползване на данни, който ще изисква допълнителен абонамент след първоначалния срок, указан от вашия търговец. Мобилната свързаност не е гарантирана на всички места. Предоставената информация и изображения във връзка с технологията InControl, включително екрани или поредици, подлежат на софтуерна актуализация, контрол на версията и други системни/визуални промени в зависимост от избраните опции. Пълните общи условия можете да намерите тук (линк към глобалните/локалните общи условия на InControl)  


2Изисква се InControl акаунт. За да продължите да използвате съответната функция след първоначалния абонаментен период, ще трябва да подновите абонамента си и да заплатите приложимите такси за подновяване.   


3В зависимост от мрежовата свързаност  


4Изискват се акаунт за InControl и абонамент за InControl Remote, Secure Tracker или Secure Tracker Pro. Услугите Secure Tracker и Secure Tracker Pro изискват активиране и автомобилът трябва да се намира в зона с мрежово покритие. За да продължите да използвате съответната функция след първоначалния абонаментен период, ще трябва да подновите абонамента си и да заплатите приложимите такси за подновяване.  

Опционалните характеристики и тяхната наличност може да се различават според спецификацията на автомобила (модел и силов агрегат) или да изискват инсталирането на други характеристики с цел тяхното оборудване. Свържете се с вашия местен търговец за повече информация или конфигурирайте своя автомобил онлайн.   


Функциите в автомобила трябва да се използват от водачите само когато това е безопасно. Автомобилът трябва да е под пълния контрол на водача по всяко време.   


Само за съвместими смартфони.