Информация за Jaguar

Информация за Jaguar

JAGUAR LAND ROVER В ОБЩНОСТТА

В компанията Jaguar Land Rover винаги се стремим да създаваме и поддържаме отлични връзки с общността. Искаме да изграждаме партньорства с всички местни и регионални общности, в които нашата компания проектира и произвежда автомобилите си.

Участието на служителите е крайъгълният камък на нашия бизнес ангажимент към социалното и икономическо обновление на общностите. Всички работещи в Jaguar Land Rover са се посветили на този принцип - от членовете на борда на директорите до всеки работник в завода.

Действайки като добри корпоративни граждани, ние ще подобрим още повече репутацията на компанията като социално отговорна организация. За да упражниш положително въздействие върху общността е нужна сериозна ангажираност, и именно затова инвестираме значителни ресурси в справянето с важни проблеми, засягащи Jaguar Land Rover и по-широката общност.

Вдъхновение за автомобилните инженери на утрешния ден

Амбициозните планове за растеж на Jaguar Land Rover могат да бъдат подкрепени само чрез иновации на нови продукти, двигатели и технологии, щадящи околната среда. Ние сме водещият британски инвеститор в автомобилната изследователска и развойна дейност и успешно осъществяваме революционни пробиви в автомобилното инженерство, работните характеристики и устойчивото развитие. Но за да има бизнесът устойчиво развитие в дългосрочен план, е много важно да насърчаваме талантливите млади хора да станат следващото поколение автомобилни инженери и технолози.

Целта на нашата програма "Вдъхновение за автомобилните инженери на утрешния ден" (ITE) е да постигне точно това, в сътрудничество с редица училища и колежи. Популяризирайки обучението и ангажиментите в дисциплините STEM (наука, технологии, инженерство и математика), ние се стремим да вдъхновим младите хора да изградят кариера в автомобилното инженерство или производство. Освен това ние поддържаме пет Образователни центъра за бизнес партньорство (EBPC) в сътрудничество с местните образователни органи и образователните благотворителни организации. Центровете EBPC провеждат посещения в заводите и дейности в класните стаи. През 2012 г. над 22 000 младежи и 2 000 учители са посетили нашите заводи.
Като част от програмата в подкрепа на държавния план за дисциплините STEM, ние си сътрудничим с други автомобилни, инженерни и академични организации в развитието на национални проекти-предизвикателства за училищата. Тези образователни предизвикателства вдъхват живот на научните и технологични дисциплини — те предоставят на учениците практически проекти, които им позволяват да изследват различните аспекти на автомобилната индустрия по стимулиращ и вълнуващ начин, а освен това помагат на младите хора да развият своите умения за комуникация, екипна работа, управление на проекти и информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

"Предизвикателството за основните училища" на Jaguar стартира през 2011 г. и беше предназначено за училищни отбори с деца на възраст между 5 и 11 години. Предизвикателството включва проектиране и производство на възможно най-бързия автомобил в 2D или 3D. Детските отбори на възраст от 5 до 7 години вземат участие в 2D предизвикателството и проектират състезателен автомобил от картон, заедно с колелата и каросерията. След това проектът се отпечатва, сглобява и е готов за състезания. По-големите ученици на възраст от 8 до 11 години проектират и произвеждат състезателен автомобил в 3D предизвикателството, като използват технология CADCAM, за да създадат модел от балсово дърво. След това учениците и в двата отбора провеждат изпитания, преди да участват в надпревари с отбори от други училища в състезателния етап. Предизвикателството обучава децата на редица научни и инженерни дисциплини като проектиране, производство и аеродинамика. През 2012 г. в състезанието взеха участие над 1 700 ученици.
"Предизвикателството математика в движение" на Jaguar е ежегодно състезание за деца на възраст 9 години и нагоре и ангажира учениците във вълнуващ и мотивиращ проект, основан на математиката. Работейки заедно в малки отбори, които използват широк набор от основни математически познания, те се съревновават един срещу друг в състезание от типа на Grand Prix за титлата "Шампиони на Великобритания". На състезанието през 2012 г. в програмата се съревноваваха над 150 000 ученици, като 40 отбора от цяла Великобритания стигнаха до финала, състоял се в Heritage Motor Centre, Гейдън.

Инвестиране в общността
Въпреки настоящия икономически климат ние запазихме нашите инвестиции в обществени програми. Ще продължаваме да го правим, като инвестираме в програми за връзки с общността, полезни за всички участници в тях. Освен това ще насърчаваме нашите дилъри, доставчици и други компании да работят по подобен начин с техните общности.

Ние работим с местните, регионални и национални заинтересовани страни, за да повлияем на ключови държавни и регионални предприятия, да споделим най-добрите практики и да бъдем винаги в крак с всички настоящи и бъдещи дейности, които могат да се отразят на компанията ни.
Бордът на директорите, изпълнителното и висшето ръководство се нагърбват с редица такива роли, които им дават възможност да събират информация и да правят бъдещи промени в корпоративната стратегия, ако е необходимо.

Участие на служителите
В основата на нашия успех са нашите служители. Техните умения, страст и отдаденост винаги са били ключови за създаването на вълнуващи автомобили. А сега те използват уменията си, за да бъдат полезни за общностите, в които работим и живеем.

Ние насърчаваме всички служители да дадат своя принос - всеки от тях може да отдели 16 часа годишно от работното си време в подкрепа на програмите за общността. Тези часове могат да бъдат отделени за всичко, в което имат желание да участват: от работа с ученици с увреждания до поддържане на столетни гори или влизане в ролята на училищни настоятели… както и всичко останало. Компанията се стреми да ангажира най-малко 6% от работната си сила в индивидуални и екипни доброволчески дейности през 2013 г., като набляга на обновяване, образование, млади хора, благотворителна дейност и опазване на околната среда. Нашите възпитаници отделят два дни годишно в подкрепа на обществени дейности, наблягат на образованието и популяризирането на плана STEM като част от личното им развитие.

Да мислим в местен мащаб
Ние непрекъснато наблюдаваме нашата дейност и как тя влияе на хората, живеещи в близост до нашите заводи. За да ни помагат да взимаме правилни, информирани решения, ние поддържаме добри взаимоотношения с нашите местни общности.

Членовете на местния съвет и представители на групите жители разглеждат плановете ни заедно с нас и ни споделят своите идеи и опасения.

Външно признание
Jaguar е член на организацията Бизнес в общността (BITC) от 1987 г. и стратегията на компанията за Връзки с общността се основава на рамката на BITC. Компанията се ангажира със своята програма за инвестиции в общностите и насърчава своите дилъри, доставчици и външни компании да следват нейния пример.

Отразявайки нашия дългосрочен ангажимент към образованието и общността, Jaguar Land Rover стана първият автомобилен производител във Великобритания, който бе удостоен с високо ценената награда "Оценка на общността" през 2010 г. Връчвана от BITC, наградата "Оценка на общността" е широко призната като национален стандарт за отличие при инвестирането в общността. Това постижение е признание за значителните инвестиции на Jaguar Land Rover в програмите за общностите, включително петте Образователни центъра за бизнес партньорство, програмите за доброволно участие на служители, националните образователни инициативи и широк спектър от обществени партньорства. В началото на 2013 г. Jaguar Land Rover получи най-високия рейтинг Platinum Big Tick от индекса за корпоративна отговорност (CR) на BITC . Престижният Platinum Big Tick отразява трайния ангажимент на Jaguar Land Rover към корпоративната отговорност във всички бизнес дейности на компанията и беше с 10% по-висок от този през 2012 г. Това е петата поредна година, в която Jaguar Land Rover постига подобрение в рейтинга след включването на компанията в CR индекса през 2009 г.