Информация за Jaguar
<center>JAGUAR LAND ROVER В ОБЩНОСТТА</center>

В компанията Jaguar Land Rover винаги се стремим да създаваме и поддържаме отлични връзки с общността. Искаме да изграждаме партньорства с всички местни и регионални общности, в които нашата компания проектира и произвежда автомобилите си.

Участието на служителите е крайъгълният камък на нашия бизнес ангажимент към социалното и икономическо обновление на общностите. Всички работещи в Jaguar Land Rover са се посветили на този принцип - от членовете на борда на директорите до всеки работник в завода.

Действайки като добри корпоративни граждани, ние ще подобрим още повече репутацията на компанията като социално отговорна организация. За да упражниш положително въздействие върху общността е нужна сериозна ангажираност, и именно затова инвестираме значителни ресурси в справянето с важни проблеми, засягащи Jaguar Land Rover и по-широката общност.

Вдъхновение за автомобилните инженери на утрешния ден

Амбициозните планове за растеж на Jaguar Land Rover могат да бъдат подкрепени само чрез иновации на нови продукти, двигатели и технологии, щадящи околната среда. Ние сме водещият британски инвеститор в автомобилната изследователска и развойна дейност и успешно осъществяваме революционни пробиви в автомобилното инженерство, работните характеристики и устойчивото развитие. Но за да има бизнесът устойчиво развитие в дългосрочен план, е много важно да насърчаваме талантливите млади хора да станат следващото поколение автомобилни инженери и технолози.

Целта на нашата програма "Вдъхновение за автомобилните инженери на утрешния ден" (ITE) е да постигне точно това, в сътрудничество с редица училища и колежи. Популяризирайки обучението и ангажиментите в дисциплините STEM (наука, технологии, инженерство и математика), ние се стремим да вдъхновим младите хора да изградят кариера в автомобилното инженерство или производство. Освен това ние поддържаме пет Образователни центъра за бизнес партньорство (EBPC) в сътрудничество с местните образователни органи и образователните благотворителни организации. Центровете EBPC провеждат посещения в заводите и дейности в класните стаи. През 2012 г. над 22 000 младежи и 2 000 учители са посетили нашите заводи.
Като част от програмата в подкрепа на държавния план за дисциплините STEM, ние си сътрудничим с други автомобилни, инженерни и академични организации в развитието на национални проекти-предизвикателства за училищата. Тези образователни предизвикателства вдъхват живот на научните и технологични дисциплини — те предоставят на учениците практически проекти, които им позволяват да изследват различните аспекти на автомобилната индустрия по стимулиращ и вълнуващ начин, а освен това помагат на младите хора да развият своите умения за комуникация, екипна работа, управление на проекти и информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

"Предизвикателството за основните училища" на Jaguar стартира през 2011 г. и беше предназначено за училищни отбори с деца на възраст между 5 и 11 години. Предизвикателството включва проектиране и производство на възможно най-бързия автомобил в 2D или 3D. Детските отбори на възраст от 5 до 7 години вземат участие в 2D предизвикателството и проектират състезателен автомобил от картон, заедно с колелата и каросерията. След това проектът се отпечатва, сглобява и е готов за състезания. По-големите ученици на възраст от 8 до 11 години проектират и произвеждат състезателен автомобил в 3D предизвикателството, като използват технология CADCAM, за да създадат модел от балсово дърво. След това учениците и в двата отбора провеждат изпитания, преди да участват в надпревари с отбори от други училища в състезателния етап. Предизвикателството обучава децата на редица научни и инженерни дисциплини като проектиране, производство и аеродинамика. През 2012 г. в състезанието взеха участие над 1 700 ученици.
"Предизвикателството математика в движение" на Jaguar е ежегодно състезание за деца на възраст 9 години и нагоре и ангажира учениците във вълнуващ и мотивиращ проект, основан на математиката. Работейки заедно в малки отбори, които използват широк набор от основни математически познания, те се съревновават един срещу друг в състезание от типа на Grand Prix за титлата "Шампиони на Великобритания". На състезанието през 2012 г. в програмата се съревноваваха над 150 000 ученици, като 40 отбора от цяла Великобритания стигнаха до финала, състоял се в Heritage Motor Centre, Гейдън.

Инвестиране в общността
Въпреки настоящия икономически климат ние запазихме нашите инвестиции в обществени програми. Ще продължаваме да го правим, като инвестираме в програми за връзки с общността, полезни за всички участници в тях. Освен това ще насърчаваме нашите дилъри, доставчици и други компании да работят по подобен начин с техните общности.

Ние работим с местните, регионални и национални заинтересовани страни, за да повлияем на ключови държавни и регионални предприятия, да споделим най-добрите практики и да бъдем винаги в крак с всички настоящи и бъдещи дейности, които могат да се отразят на компанията ни.
Бордът на директорите, изпълнителното и висшето ръководство се нагърбват с редица такива роли, които им дават възможност да събират информация и да правят бъдещи промени в корпоративната стратегия, ако е необходимо.

Участие на служителите
В основата на нашия успех са нашите служители. Техните умения, страст и отдаденост винаги са били ключови за създаването на вълнуващи автомобили. А сега те използват уменията си, за да бъдат полезни за общностите, в които работим и живеем.

Ние насърчаваме всички служители да дадат своя принос - всеки от тях може да отдели 16 часа годишно от работното си време в подкрепа на програмите за общността. Тези часове могат да бъдат отделени за всичко, в което имат желание да участват: от работа с ученици с увреждания до поддържане на столетни гори или влизане в ролята на училищни настоятели… както и всичко останало. Компанията се стреми да ангажира най-малко 6% от работната си сила в индивидуални и екипни доброволчески дейности през 2013 г., като набляга на обновяване, образование, млади хора, благотворителна дейност и опазване на околната среда. Нашите възпитаници отделят два дни годишно в подкрепа на обществени дейности, наблягат на образованието и популяризирането на плана STEM като част от личното им развитие.

Да мислим в местен мащаб
Ние непрекъснато наблюдаваме нашата дейност и как тя влияе на хората, живеещи в близост до нашите заводи. За да ни помагат да взимаме правилни, информирани решения, ние поддържаме добри взаимоотношения с нашите местни общности.

Членовете на местния съвет и представители на групите жители разглеждат плановете ни заедно с нас и ни споделят своите идеи и опасения.

Външно признание
Jaguar е член на организацията Бизнес в общността (BITC) от 1987 г. и стратегията на компанията за Връзки с общността се основава на рамката на BITC. Компанията се ангажира със своята програма за инвестиции в общностите и насърчава своите дилъри, доставчици и външни компании да следват нейния пример.

Отразявайки нашия дългосрочен ангажимент към образованието и общността, Jaguar Land Rover стана първият автомобилен производител във Великобритания, който бе удостоен с високо ценената награда "Оценка на общността" през 2010 г. Връчвана от BITC, наградата "Оценка на общността" е широко призната като национален стандарт за отличие при инвестирането в общността. Това постижение е признание за значителните инвестиции на Jaguar Land Rover в програмите за общностите, включително петте Образователни центъра за бизнес партньорство, програмите за доброволно участие на служители, националните образователни инициативи и широк спектър от обществени партньорства. В началото на 2013 г. Jaguar Land Rover получи най-високия рейтинг Platinum Big Tick от индекса за корпоративна отговорност (CR) на BITC . Престижният Platinum Big Tick отразява трайния ангажимент на Jaguar Land Rover към корпоративната отговорност във всички бизнес дейности на компанията и беше с 10% по-висок от този през 2012 г. Това е петата поредна година, в която Jaguar Land Rover постига подобрение в рейтинга след включването на компанията в CR индекса през 2009 г.

СРАВНЕТЕ НАШИТЕ АВТОМОБИЛИ
Добавете до три модела за сравнение
Url
ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРА
Научете повече за автомобилите Jaguar
Url
ЗАПАЗЕТЕ ТЕСТ ДРАЙВ
Организирайте пътен тест драйв чрез най-близкия до вас търговец
Url
НАМЕРЕТЕ ТЪРГОВЕЦ
Потърсете търговец на Jaguar близо до вас
Url