3+ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

3+ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

От момента, в който се свържете с оторизиран от Jaguar сервизен център, ще контактувате с добре обучени и квалифицирани специалисти.

Какво можете да очаквате

Планът за сервизно обслужване покрива разходите за части, труд и течности за следните елементи, подлежащи на смяна съгласно инструкциите на производителя: моторно масло, спирачна течност, маслен филтър, въздушен филтър, горивен филтър, филтър за миризми / твърди частици, течност за чистачките, добавка Adblue / DEF (за дизелови автомобили) и проверка на изправността на автомобила. Планът за сервизно обслужване I-Pace покрива разходите за части, труд и течности за следните елементи, подлежащи на смяна съгласно инструкциите на производителя: спирачна течност, течност за чистачките и филтър за миризми / твърди частици. Тези елементи се покриват като част от предоставянето на услуги съгласно Плана за сервизно обслужване за срок от 3 години от първата регистрация на автомобила (или за по-кратък срок в случай на доставка към първия краен потребител преди първата регистрация) без ограничение в пробега за автомобили от моделна година 2016 до моделна година 2018 и с ограничение в пробега до 100 000 км за автомобили от моделна година 2019 и нататък.