ОНЛАЙН ИСТОРИЯ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ОНЛАЙН ИСТОРИЯ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ОНЛАЙН ИСТОРИЯ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Достъп до записите от Вашето сервизно обслужване навсякъде, по всяко време.

За всички нови автомобили, произведени след 1-ви юли 2013 г., Историята на сервизното обслужване на Jaguar (включително проверката преди предаване на собственика, всички сервизни посещения по график, свързаните с обслужването елементи и проверки на каросерията) ще бъде съхранена в защитена база данни. Лесно ще можете да получите достъп до вашите данни, като се свържете с всеки оторизиран от Jaguar сервиз, който ще може да ви даде разпечатка или електронно копие.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Всеки път, когато посетите оторизиран от Jaguar сервиз за обслужване по график, вашата Онлайн история на сервизното обслужване ще бъде актуализирана с последните извършени процедури.

ГАРАНЦИЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО
След като вече сте горд собственик на Jaguar, погрижете се вашият автомобил да бъде обслужван на най-високо ниво, като използвате услугите на оторизиран от Jaguar сервиз. Притежаващи многогодишен опит, автомонтьорите, обучени в Jaguar, ще поддържат автомобила ви във върхова форма. Спазването на правилните процедури и сервизни интервали ви гарантира, че ще поддържате безупречната форма на вашия Jaguar и валидността на вашата гаранция.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ

- Запис на свързаните с обслужването елементи, за да се избегне риска от пропуснати или повтарящи се услуги.
- Известяване за следващата дата на сервизно обслужване
- Предоставяне на доказателство за извършени предишни сервизни услуги, ако пожелаете даден ремонт да бъде извършен по силата на гаранционните условия.

Вашият оторизиран от Jaguar сервиз с удоволствие ще отговори на всички въпроси, които имате относно Онлайн историята на сервизното обслужване.