DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)
EURO 6, ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ И СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧНА РЕДУКЦИЯ: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

Обясняваме какво означава законодателството за емисии Euro 6 за нашите автомобили, нашите водачи и околната среда.

КАКВО Е DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)?

DEF, известна още като AdBlue®, AUS 32 и ARLA 32, е нетоксична, незапалима течност без цвят и мирис. Съхранявана в специален резервоар в автомобила ви, DEF се инжектира в изпускателната система, за да пречиства отработените газове. Тя разгражда емисиите азотен окис (NOx) до безвредна водна пара и азотен газ.

Вижте видео
yt:wJAJ_gSByQY
КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ DEF НИВАТА МИ СА НИСКИ?

Когато нивото на DEF намалее, центърът за съобщения извежда серия от съобщения.

1. Първото съобщение указва, че количеството на DEF е на ниво, при което е препоръчително доливане.

2. Второто съобщение е придружено от светлинен индикатор, който свети в ЖЪЛТО и указва, че трябва да заредите DEF резервоара.

3. Третото съобщение стартира обратно броене на разстоянието, оставащо до изпразване на DEF резервоара, след което автомобилът няма да може да стартира.

4. Последното съобщение е придружено от светлинен индикатор, който свети в ЧЕРВЕНО и се извежда, когато оставащото разстояние е нула, и указва, че рестартирането на двигателя ще бъде невъзможно преди да долеете DEF в резервоара.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ДИЛЪР

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато нивото на DEF намалее, центърът за съобщения извежда уведомление за това. Заредете DEF резервоара при първа възможност. Може да се свържете с търговец/оторизиран сервиз на Jaguar, за да резервирате пълно зареждане на DEF. Ако е необходимо, може да допълните количеството DEF, като използвате специални бутилки за зареждане, които не позволяват разливане на течността, които се предлагат от търговци/оторизирани сервизи на Jaguar. Средният разход на DEF е 800 км (500 мили) /1 л. Разходът, обаче, може да варира значително в зависимост от стила ви на шофиране, метеорологичните условия и състоянието на пътя.

ПОДДЪРЖАНЕ НА DEF

Важно e да се поддържат необходимите количества DEF във вашия Jaguar, тъй като законодателството на Европейския съюз означава, че не можете да стартирате двигателя без тази течност. Центърът за съобщения на автомобила ви извежда предварително предупреждение, ако нивото на DEF е ниско, и ви сигнализира, че е необходимо да резервирате зареждане на резервоара достатъчно време преди изчерпване на течността. Вашия местен търговец/оторизиран сервиз на Jaguar също ще зареди резервоара като част от регулярното сервизно обслужване. За повече информация вижте Ръководството на собственика.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ДИЛЪР
HOW TO REFILL YOUR AdBlue<sup>TM</sup> TANK
JAGUAR XE
ВИЖТЕ ВИДЕО
yt:Co0KZ2-P-tY
JAGUAR XF
ВИЖТЕ ВИДЕО
yt:Iw0LfNWqlWI
JAGUAR XJ
ВИЖТЕ ВИДЕО
yt:kGF-tVOet6I
JAGUAR F‑PACE
ВИЖТЕ ВИДЕО
yt:7TVPQ8jrXr0
AdBlue™

For mid service Top-Ups, we are now offering an AdBlue™ to manufacturers recommended fill-level, regardless of the amount required*. If you have purchased a Jaguar Service Plan you can get a free refill from your local retailer.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ДИЛЪР
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
ОБЩИ
КОЛКО ЧЕСТО ТРЯБВА ДА ЗАРЕЖДАМ DEF?

Разходът на DEF може да варира значително. Средният разход може да е 800 км (500 мили) /1 л, но този разход може да се увеличи над два пъти в зависимост от стила на шофиране, пътните и метеорологичните условия.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ, АКО DEF ТЕЧНОСТТА МИ СВЪРШИ?

Ако това се случи, след изключване на двигателя няма да можете да рестартирате вашия Jaguar - това е изискване на законодателството за емисии EU6. Резервоарът трябва да се зареди с минимум 3,6 литра DEF, за да можете да стартирате автомобила.

КАК ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМ DEF?

Винаги съхранявайте DEF в оригиналната й опаковка и спазвайте препоръките за съхранение и работа с течността на производителя, указани на бутилката. DEF не трябва да се съхранява в автомобила.

ПОДДРЪЖКА
КАК ДА ПРОВЕРЯВАМ DEF НИВОТО?

Разстоянието до следващо зареждане на DEF може да се види по всяко време в центъра за съобщения на арматурното табло*.
Следвайте тези лесни стъпки:
1. Включете ключа за запалване, но не стартирайте двигателя (Уверете се, че вътре в автомобила има валиден интелигентен ключ и че педалът на спирачката не е натиснат. Дръжте натиснат бутона за включване и изключване на двигателя START/STOP, докато предупредителните светлинни индикатори на инструменталния панел светнат)
2. Натиснете бутона OK от контролните бутони на волана, за да влезете в Главното меню (при някои модели е необходимо да натиснете неколкократно бутона OK, докато се изведе Driver Assistance (Системи в помощ на водача))
3. С помощта на бутона със стрелка надолу от контролните бутони на волана превъртете надолу и изберете Vehicle Info (Информация за автомобила)
4. Натиснете бутона OK, за да потвърдите избора.
5. Превъртете надолу, за да изберете Diesel Exhaust Fluid (При някои модели това се извежда като Next Service (Следващо сервизно обслужване))
6. Натиснете бутона OK, за да потвърдите избора. След това се извежда обхватът на течността за третиране на отработени газове.

* Не всички автомобили са оборудвани да извеждат горната информация. За разяснения се свържете с вашия търговец/оторизиран сервиз.

МОГА ЛИ САМ ДА ДОЛЕЯ DEF ТЕЧНОСТ В РЕЗЕРВОАРА?

Да, можете да закупите 1,89-литрови специални бутилки с DEF, които не позволяват разливане на течността, от вашия местен търговец/оторизиран сервиз на Jaguar, за да долеете сами резервоара. Тези бутилки са специално създадени за лесна употреба и предотвратяване на капенето. Не ви препоръчваме да зареждате резервоара, като използвате друг тип бутилки. Не наливайте никакви други течности в резервоара за DEF, нито DEF течност, която не отговаря на стандарта ISO22241-1 или DIN 70070, тъй като това ще наруши правилното функциониране на автомобила ви. Ако по погрешка налеете DEF в резервоара за гориво, НЕ стартирайте двигателя и незабавно се свържете с вашия местен търговец на Jaguar/Пътна помощ. Колонките за DEF за лекотоварни автомобили на бензиностанциите не трябва да се използват никога, тъй като дебитът е твърде голям и това ще повреди DEF резервоара на автомобила. Вижте в Ръководството на собственика относно инструкции за зареждане на вашия резервоар за DEF.

БЕЗОПАСНОСТ
ОПАСНА ЛИ Е DEF?

Въпреки че DEF не е опасна, ако влезе в контакт с която и да е част от тялото ви или ако бъде погълната случайно, вижте съветите върху опаковката и незабавно потърсете медицинска помощ. Ако DEF влезе в контакт с боята на вашия Jaguar, просто я избършете и изплакнете областта със сапунена вода. DEF, обаче, може да замърси тапицерията и дрехите – ако се разлее, тя трябва да бъде отстранена незабавно със студена вода и влажна кърпа.

КАКВО Е EURO 6?

Euro 6 е европейско законодателство, целящо да направи автомобилите по-екологични чрез ограничаване на техните вредни емисии. Законодателството определя ограничения за количествата азотен окис (NOx) и въглеводородни газове, които могат да се емитират на километър от автомобил.

Автомобилите с бензинови и дизелови двигатели подлежат на различни ограничения съгласно новото законодателство Euro 6. За автомобилите с дизелови двигатели допустимото ниво на NOx емисии е намалено до 80 мг/км (от 180 мг/км), а допустимото ниво на въглеводородни газове - до 170 мг/км (от 230 мг/км). За автомобилите с бензинови двигатели допустимото ниво на NOx емисии остава 60 мг/км, а допустимото ниво на въглеводородни газове остава 100 мг/км.

Заедно с други производители на автомобили, Jaguar има законовото задължение да отговаря на изискванията на тези нови регламенти в следните срокове:

- от 1 януари 2015 г. всички нововъведени автомобили трябва да отговарят на стандартите Euro 6. Това включва всички нови модели на пазара, например: Jaguar XE - Автомобилите, които вече са пуснати в продажба, трябва да отговарят на Euro 6 до 1 септември 2015 г., но:
Отделни автомобили, вече в продажба, които са произведени и пуснати от производителя преди 1 юни 2015 г., могат да продължат да бъдат в продажба до 1 септември 2016 г. В тези случаи обаче, производителят трябва да кандидатства за дерогация.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧНА РЕДУКЦИЯ (SCR)?

Технологията за селективна каталитична редукция (SCR) е внедрена във всички дизелови автомобили Jaguar от моделна година 2016. Тя позволява на автомобилите Jaguar да спазват законодателството за емисиите EU6, като намалява нивата на азотен окис (NOx), емитирани от изпускателната система, с до 90%. Освен катализиращ конвертор от ново поколение, технологията SCR изисква използването на Diesel Exhaust Fluid (DEF).

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ДИЛЪР

*AdBlue® usage is dependant on driving style and supplied figures are indicative only

The DEF quality and flow rate are similarly monitored. You will be notified if the system detects inferior DEF quality or a malfunction, starting with an alert that gives you 530 miles to correct the problem. Once more, the vehicle will not restart if you don’t take corrective action in this period.

PETROL AND DIESEL EMISSION STANDARDS IMPROVEMENT 2000 – 2014

Technical innovations have helped to lower vehicle emissions over the last 15 years. Since 2000, NOx limits for diesel engines have reduced by 84% and particulates by 90%.

The table below outlines the reductions:

For more information on DEF please contact your local Jaguar Retailer or refer to your Owner’s Handbook. AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

TERMS AND CONDITIONS

*Offer available at participating Jaguar Retailers / Authorised Repairers. Fee for DEF / AdBlue® check and top up to manufacturer fill level is £29.99 RRP per vehicle on a single visit. Eligible on Jaguar vehicles only. Please contact your retailer to book in advance to avoid disappointment.

Не можете да намерите това, което търсите?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
СВЪРЖЕТЕ СЕ С ДИЛЪР
СРАВНЕТЕ НАШИТЕ АВТОМОБИЛИ
Използвайте инструмента за сравняване, за да откриете идеалния Jaguar за себе си
РЪКОВОДСТВА
Научете как да извлечете най-доброто от Вашия Jaguar.
НАМЕРЕТЕ ТЪРГОВЕЦ
Потърсете търговец на Jaguar близо до вас
АКСЕСОАРИ
Персонализирайте своя Jaguar с богата гама аксесоари, специално предназначени за вашия модел.