ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА PROTECT

Моля, изберете категория или въпрос по-долу.

SOS EMERGENCY CALL
<strong>В:</strong> КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PROTECT?

О: Protect cе състои от следните свързани функции:

SOS Emergency Call: Функцията SOS Emergency Call се активира автоматично, ако въздушните възглавници се разгънат или ако е засечено преобръщане на автомобила. Ако такива инциденти се случат, ще се извърши автоматично обаждане от автомобила до центъра за спешна помощ, който ще изпрати съответните служби. Функцията SOS Emergency Call се активира ръчно, ако пътник в автомобила натисне бутона SOS Emergency Call, разположен отдясно на конзолата над главата.
Optimised Jaguar Assistance: В малко вероятния случай на повреда натискането на бутона Optimised Jaguar Assistance в автомобила ще използва позициониране от сателит, за да локализира автоматично Вашия автомобил и да изпрати информация за изправността му, за да намали закъснението. Функцията Optimised Jaguar Assistance Call може да бъде активирана и от Remote Smartphone App или да се извърши обаждане до Jaguar Assistance от стационарен телефон. (Само обаждания, извършени чрез натискане на бутона Optimised Jaguar Assistance, ще предоставят GPS местоположение на автомобила.)
Remote Smartphone App: позволява Ви да се подготвите за пътуване, като проверява дистанционно нивото на гориво и пробега. Можете да откривате Вашия автомобил в претъпкан паркинг и да се уверявате, че сте заключили автомобила и сте затворили стъклата. Можете също така да изтегляте пътуванията си, за да си помогнете при възстановяване на разходите за бизнес пътувания.

<strong>В:</strong> КАК ИЗВЪРШВАМ SOS EMERGENCY CALL?

О: В извънредна ситуация, когато имате нужда от спешна помощ, натиснете и освободете капачето на бутона, разположен отдясно на конзолата над главата. Натиснете бутона за 2 секунди, за да стартирате спешно обаждане (щом бъде натиснат, бутонът ще замига в жълто). Обаждането е прието, когато се чуе гласът на член на екипа за спешна помощ. Местоположението на Вашия автомобил ще бъде изпратено на екипа за спешна помощ автоматично, който ще изпрати спешна помощ до Вашето местоположение. След приключване на обаждането бутонът ще светне обратно в червено. Натиснете обратно капачето на бутона след употреба.

ВАЖНО: Ако бъде засечена катастрофа или въздушните възглавници на автомобила се разгърнат, функцията SOS Emergency Call ще бъде задействана автоматично.

<strong>В:</strong> КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РЪЧНО И АВТОМАТИЧНО АКТИВИРАНЕ НА SOS EMERGENCY CALL?

О: Функцията SOS Emergency Call се активира автоматично, ако въздушните възглавници се разгънат или ако е засечена катастрофа. Ако такива инциденти се случат, ще се извърши автоматично обаждане от автомобила и GPS местоположението му ще бъде изпратено на службите за спешна помощ.

Функцията SOS Emergency Call се активира ръчно, ако пътник в автомобила натисне бутона SOS Emergency Call на конзолата над главата.

<strong>В:</strong> ТЕЛЕФОНА НА ВОДАЧА ЛИ ИЗПОЛЗВА SOS EMERGENCY CALL, ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕ?

О: Не. SOS Emergency Call използва отделна система със специална SIM карта, вградена в автомобила.

<strong>В:</strong> КЪДЕ МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ SOS EMERGENCY CALL?

О: Услугата SOS Emergency Call ще бъде налична в държавата, в която сте се абонирали за услугите на InControl, както и в държавите, в които се поддържа телефон за спешна помощ 112. Обърнете внимание, че в държавите, които използват номер 112, се поддържат само гласови обаждания и информация за местоположението няма да бъде изпратена на службите за спешна помощ.

<strong>В:</strong> КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО АВТОМОБИЛЪТ УЧАСТВА В КАТАСТРОФА И НЯМА ТЕЛЕФОНЕН СИГНАЛ?

О: Автомобилът ще направи многократни опити да осъществи обаждане. Ако няма мобилен телефонен сигнал, не може да бъде извършено обаждане и тогава бутонът ще спре да мига в жълто и ще светне обратно в червено.

<strong>В:</strong> КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЛУЧАЙНО НАТИСНА БУТОНА SOS EMERGENCY CALL?

О: Ако случайно натиснете бутона SOS Emergency Call, ще бъде стартирано обаждане. След като обаждането бъде прието от службата за спешна помощ, трябва да информирате представителя, че сте натиснали бутона за спешно обаждане случайно. В противен случай може да си навлечете излишни финансови разходи.

OPTIMISED ASSISTANCE
<strong>В:</strong> КАК ИЗВЪРШВАМ OPTIMISED JAGUAR ASSISTANCE CALL?

О: В случай на повреда натиснете и освободете капачето на бутона, разположен отляво на конзолата над главата. Натиснете бутона за 2 секунди, за да стартирате безплатно обаждане до Jaguar Assistance (след като бъде натиснат, бутонът ще замига в жълто). Обаждането е прието, когато се чуе гласът на член на екипа на Jaguar Assistance. Местоположението на Вашия автомобил ще бъде изпратено автоматично на екипа на Jaguar Assistance, който ще се опита да реши проблема Ви и, ако е необходимо, ще изпрати пътна помощ до местоположението на Вашия автомобил. Натиснете обратно капачето на бутона след употреба.

<strong>В:</strong> ТЕЛЕФОНА НА ВОДАЧА ЛИ ИЗПОЛЗВА OPTIMISED JAGUAR ASSISTANCE CALL, ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕ?

О: Не. Optimised Jaguar Assistance Call използва отделна система със специална SIM карта, вградена в автомобила.

<strong>В:</strong> КЪДЕ МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ OPTIMISED JAGUAR ASSISTANCE CALL?

О: Можете да използвате услугата Optimised Jaguar Assistance във всички държави, покрити от полицата Jaguar Assistance. Ако използвате Jaguar Assistance, когато пътувате в друга държава, за която важи Вашата полица, Вие ще бъдете свързани със службите за пътна помощ във Вашата родна държава, които след това ще организират пътна помощ до точното Ви местоположение.

<strong>В:</strong> КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО БУТОНЪТ OPTIMISED JAGUAR ASSISTANCE БЪДЕ НАТИСНАТ СЛУЧАЙНО?

О: Ако случайно натиснете бутона Optimised Jaguar Assistancе, ще бъде стартирано обаждане. След като обаждането бъде прието, трябва да информирате представителя, че сте натиснали бутона Optimised Jaguar Assistance случайно. В противен случай може да си навлечете излишни финансови разходи.

<strong>В:</strong> АКО АБОНАМЕНТЪТ МИ ЗА JAGUAR ASSISTANCE ИЗТЕЧЕ ПРЕДИ МОИТЕ УСЛУГИ PROTECT, ЩЕ МОГА ЛИ ВСЕ ОЩЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯ ОБАЖДАНЕ OPTIMISED JAGUAR ASSISTANCE CALL?

О: Функцията Optimised Jaguar Assistance, включена в Protect Services, не осигурява сама по себе си покритие в случай на повреда, тя по-скоро усъвършенства услугата, предоставена от Вашия абонамент за Jaguar Assistance. Когато Вашият абонамент за Jaguar Assistance изтече, бутонът Optimised Jaguar Assistance Call, разположен във Вашия автомобил, ще продължи да Ви свързва с кол-центъра на Jaguar Assistance. От Вас обаче може да се изисква заплащане за предоставената помощ.

REMOTE ESSENTIALS
<strong>В:</strong> КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФУНКЦИЯТА ПЪТУВАНИЯ?

О: Функцията Пътувания Ви позволява да записвате, запазвате и експортирате информация за пътуванията. Дадено пътуване се регистрира, ако автомобилът е изминал над 0,6 мили (1 км) и след това двигателят е изключен. Маршрутът може да се види на карта и цялата информация за разстоянието, икономията на гориво, продължителността на пътуването и средната скорост може да бъде извлечена. Информацията за съответното пътуване може да бъде разглеждана, изтривана или експортирана в Excel с цел оптимизиране на разходите. Функционалността Пътувания е налична в Remote Smartphone App и чрез уебсайта My Jaguar InControl.

Когато създавате Вашия акаунт в InControl, ще Ви бъде поискано да изберете Вашите предпочитания за пътувания. Можете да изключите изцяло функцията Пътувания. Обърнете внимание, че ако решите да активирате функцията Пътувания, ще можете да изтривате някои или всички пътувания от Remote Smartphone App или от уебсайта My Jaguar InControl.

<strong>В:</strong> КАК АКТИВИРАМ ИЛИ ДЕЗАКТИВИРАМ ФУНКЦИЯТА ПЪТУВАНИЯ?

О: Функционалността Пътувания може да се активира или дезактивира от Remote Smartphone App и от уебсайта My Jaguar InControl.

За да видите или промените статуса на функционалността, отидете на „Настройки на автомобила“ в Remote Smartphone App или на уебсайта My Jaguar InControl. Поставете ключа на функцията Пътувания в позиция „ON“ (Вкл.), ако искате да активирате функцията, или в позиция „OFF“ (Изкл.), ако искате да я дезактивирате. След това ще трябва да въведете Вашия PIN код и да запазите промяната.

<strong>В:</strong> МОЖЕ ЛИ МОЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ПРОСЛЕДЯВАНО В РЕАЛНО ВРЕМЕ?

О: Автомобилите не могат да бъдат активно проследявани, освен ако не бъдат активирани SOS Emergency Сall или Optimised Jaguar Assistance. В този случай местоположението на автомобила ще бъде изпратено автоматично на службите за спешна и аварийна помощ. В допълнение, ако имате Secure Tracker и сте потвърдили, че Вашият автомобил е откраднат, неговото местоположение ще бъде активно проследено.

<strong>В:</strong> КЪДЕ МОГА ДА ИЗТЕГЛЯ REMOTE SMARTPHONE APP?

О: Можете да изтеглите Remote Smartphone App, като потърсите Jaguar InControl Remote в Google Play или Apple App Store. Има също наличен Демо режим, който да Ви помогне да разгледате ключовата функционалност на приложението без необходимостта от реален автомобил.

<strong>В:</strong> КОИ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА ЩЕ ПОДДЪРЖАТ REMOTE SMARTPHONE APP?

О: Приложението за смартфон Remote работи с устройства с Android с версия на операционната система Android v4.1 или по-нова (например Samsung Galaxy S4 и HTC ONE M8) и устройства на Apple с версия на операционната система Apple iOS 6.0 или по-нова (iPhone 4S и по-нови).

<strong>В:</strong> ЩЕ МИ БЪДАТ ЛИ НАЧИСЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА INCONTROL?

О: След като се абонирате, ще Ви бъдат начислени само разходи за използване на данни и за телефонни разговори, извършвани от приложението за смартфон Remote съгласно Вашия договор с Вашия мобилен оператор.

<strong>В:</strong> МОГА ЛИ ДА ИМАМ ЕДИН АКАУНТ И ДА ИЗТЕГЛЯ REMOTE SMARTPHONE APP НА ДВА СМАРТФОНА?

О: Да. Можете да изтеглите приложението на повече от един смартфон. Но потребителското име и парола за Вашия акаунт в Remote ще бъдат едни и същи за двете устройства.

<strong>В:</strong> КОИ СА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА REMOTE SMARTPHONE APP?

О: Приложението за смартфон Remote Ви позволява достъп до важна информация за автомобила като ниво на горивото, както и до предупредителни съобщения на арматурното табло, когато станат активни (например нива на течностите и налягането в гумите). Ако сте се абонирали за Remote Premium, приложението Ви позволява също да си взаимодействате с Вашия автомобил дистанционно.

APPLE WATCH
<strong>В:</strong> КАК ИЗТЕГЛЯМ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОЯ APPLE WATCH?

О: След като сте изтеглили приложението Jaguar Remote на Вашия iPhone, следвайте инструкциите на Apple за това как да изтегляте приложения в Apple Watch на https://support.apple.com/HT204784.

<strong>В:</strong> ЗАЩО НЕ МОГА ДА ОТКРИЯ ФУНКЦИЯТА ПЪТУВАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕТО MY REMOTE PREMIUM APPLE WATCH?

О: Функцията Пътувания е налична само в приложението Remote Premium на Вашия iPhone или от уеб портала My Jaguar InControl.

<strong>В:</strong> ЗАЩО НЕ МОГА ДА ЗАКЛЮЧВАМ ИЛИ ОТКЛЮЧВАМ МОЯ АВТОМОБИЛ/ДА ИЗПОЛЗВАМ СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА ИНДИКАЦИЯ/ДИСТАНЦИОННА КЛИМАТИЗАЦИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО?

О: Само автомобили, оборудвани с функцията Remote Premium, предлагат тази функционалност.

Не можете да откриете това, което търсите?

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА INCONTROL PROTECT
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРА
Научете повече за автомобилите Jaguar
Свържете се с нас
Моля, изпратете вашите коментари, въпроси или съображения
НАМЕРЕТЕ ТЪРГОВЕЦ
Потърсете търговец на Jaguar близо до вас
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Вижте документите Общи условия и Политика за поверителност на Jaguar InControl.

С постепенното внедряване на InControl някои описани характеристики може да са опционални или да зависят от пазара или силовия агрегат. Консултирайте се с Вашия местен търговец на Jaguar за наличността и пълните условия във Вашата страна. Някои характеристики изискват подходяща SIM карта със съответния договор за данни, което ще изисква допълнителен абонамент след първоначалния срок, обявен от Вашия търговец. Мобилната свързаност не е гарантирана на всички места.