ОДОБРЕНО ОБЕЩАНИЕ НА JAGUAR

ОДОБРЕНО ОБЕЩАНИЕ НА JAGUAR

ОДОБРЕНО ОБЕЩАНИЕ НА JAGUAR

Всеки автомобил Jaguar се усеща толкова пъргав, колкото в деня на създаването си, независимо дали е нов или от програмата Approved. Така че можете да бъдете уверени, че Вашият Jaguar от програмата Approved е удостоверен, подмладен и пъргав, както в деня, когато е роден. Обещанието на Approved към клиента съществува като гаранция, че автомобилът напуска търговеца в безупречно състояние. Обещанието е гаранция за Вашето абсолютно спокойствие и увереност, че с този автомобил шофирането е възможно най-приятно.

ДВЕ ГОДИНИ НЕОГРАНИЧЕН ПРОБЕГ МИЛИ/KM ИЛИ 100.000 KM ГАРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА APPROVED НА JAGUAR

ДВЕ ГОДИНИ НЕОГРАНИЧЕН ПРОБЕГ МИЛИ/KM ИЛИ 100.000 KM ГАРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА APPROVED НА JAGUAR

Гаранцията по програмата Approved на Jaguar се отнася изключително за автомобили под 5 години от датата на производство, с пробег под 100.000 мили/километра към момента на покупката, и се предлага само с посредничеството на упълномощен търговец на Jaguar. Това пълно покритие е равностойно на гаранцията на нов автомобил. Използвайки само оригинални части на Jaguar, то покрива ремонти при внезапна и неочаквана механична или електрическа повреда, като работата се извършва от наши обучени техници. Не по-малко. Не съществува ограничение на броя на предявените претенции, до размер не надвишаващ продажната цена на автомобила, като Гаранцията дава покритие за срок най-малко от две години. Тази гаранция се предоставя само с посредничеството на оторизиран търговец на Jaguar.​​
24/7 ПЪТНА ПОМОЩ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 24 МЕСЕЦА

24/7 ПЪТНА ПОМОЩ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 24 МЕСЕЦА

Jaguar Assistance е обширна програма за помощ, предназначена специално за осигуряване на абсолютното спокойствие на водачите на Jaguar. Програмата осигурява помощ в аварийни ситуации при експлоатацията на автомобила, от невъзможност за движение, вследствие на авария или инцидент, до леки аварийни ситуации, като спукване на гума или загуба на ключовете. Всички автомобили Jaguar по програмата Approved имат осигурена за целия срок на гаранцията пътна помощ за Великобритания и ЕС. Тази гаранция е активна 24 часа в денонощието, 365 дни в годината и включва старт от домашния Ви адрес, наемане на автомобил, организирани трансфери при пътуване, повторна доставка на автомобила, настаняване и помощ при произшествия. Всичко това е включено.
ЦЯЛОСТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД СЪС 165 ПРОВЕРКИ

ЦЯЛОСТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД СЪС 165 ПРОВЕРКИ

Нашият списък от 165 специализирани проверки се изпълнява изцяло. Това гарантира, че механичната и електрическата системи на автомобила са в максимално добро състояние, а каросерията е безупречна. Снабдени с най-новите технологии, инструменти и диагностично оборудване, нашите техници извършват тези проверки с огромно усърдие. Техническият преглед винаги включва боята, интериора, пълна подготовка на двигателя, тестване на пътя и финален преглед, преди един от нашите техници на Jaguar лично да постави автомобила в графа „готови“. Всички автомобили трябва да преминат тези 165 проверки, преди да могат да участват в програмата Approved на Jaguar.

- View Multi-Point Inspection Details
НАШИТЕ ТЕХНИЦИ

НАШИТЕ ТЕХНИЦИ

Малцина могат да достигнат нивото на професионализъм, уменията и вниманието към детайлите, които ние очакваме. Всички ремонти и възстановявания ще се извършват от обучени техници на Jaguar с помощта на специални инструменти, диагностично оборудване и оригинални части на Jaguar. Ние винаги работим съобразно най-стриктните стандарти, затова единствено одобрени от програмата Approved търговци могат да извършват тези ремонтни дейности.
НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА НА ПРОБЕГ И ИСТОРИЯ

НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА НА ПРОБЕГ И ИСТОРИЯ

Историята на всеки автомобил се проверява щателно с помощта на водещото на пазара независимо разследване. Всички автомобили пристигат с независимо потвърден пробег и удостоверена история на собствениците, за да се гарантира, че по автомобила няма неосъществени плащания и че не е бил откраднат или излязъл от движение. Така се гарантира, че ще отпътувате в безопасност, с увереността, че Вашият нов Jaguar по програмата Approved има пълна история и отговаря на това, което очаквате от него.
ТЕСТВАНЕ НА ПЪТЯ

ТЕСТВАНЕ НА ПЪТЯ

Всеки автомобил преминава през тестване при пътни условия, по време на което нашите техници се стремят да оценят уникалните експлоатационни характеристики на всяка кола. Наблюдават се определени характеристики на автомобила, като например окачването, вибрациите, спирачната система, мощността на двигателя, трансмисията и девет други специфични области, за да се гарантира върхова производителност. Накратко, това означава, че Вашият Jaguar по програмата Approved ще бъде като нов.
НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА

НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА

За да поддържаме високите стандарти на работа, ние редовно подлагаме на независима проверка собствените си услуги, съоръжения и екипи, както и тези на нашите представители. Това включва всички аспекти на програмата Approved от гледна точка на клиента, включително съоръженията и самите автомобили.
ДВЕ ГОДИНИ НЕОГРАНИЧЕН ПРОБЕГ МИЛИ/KM ИЛИ 100.000 KM ГАРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА APPROVED НА JAGUAR

ДВЕ ГОДИНИ НЕОГРАНИЧЕН ПРОБЕГ МИЛИ/KM ИЛИ 100.000 KM ГАРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА APPROVED НА JAGUAR

Гаранцията по програмата Approved на Jaguar се отнася изключително за автомобили под 5 години от датата на производство, с пробег под 100.000 мили/километра към момента на покупката, и се предлага само с посредничеството на упълномощен търговец на Jaguar. Това пълно покритие е равностойно на гаранцията на нов автомобил. Използвайки само оригинални части на Jaguar, то покрива ремонти при внезапна и неочаквана механична или електрическа повреда, като работата се извършва от наши обучени техници. Не по-малко. Не съществува ограничение на броя на предявените претенции, до размер не надвишаващ продажната цена на автомобила, като Гаранцията дава покритие за срок най-малко от две години. Тази гаранция се предоставя само с посредничеството на оторизиран търговец на Jaguar.​​
24/7 ПЪТНА ПОМОЩ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 24 МЕСЕЦА

24/7 ПЪТНА ПОМОЩ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 24 МЕСЕЦА

Jaguar Assistance е обширна програма за помощ, предназначена специално за осигуряване на абсолютното спокойствие на водачите на Jaguar. Програмата осигурява помощ в аварийни ситуации при експлоатацията на автомобила, от невъзможност за движение, вследствие на авария или инцидент, до леки аварийни ситуации, като спукване на гума или загуба на ключовете. Всички автомобили Jaguar по програмата Approved имат осигурена за целия срок на гаранцията пътна помощ за Великобритания и ЕС. Тази гаранция е активна 24 часа в денонощието, 365 дни в годината и включва старт от домашния Ви адрес, наемане на автомобил, организирани трансфери при пътуване, повторна доставка на автомобила, настаняване и помощ при произшествия. Всичко това е включено.
ЦЯЛОСТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД СЪС 165 ПРОВЕРКИ

ЦЯЛОСТЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД СЪС 165 ПРОВЕРКИ

Нашият списък от 165 специализирани проверки се изпълнява изцяло. Това гарантира, че механичната и електрическата системи на автомобила са в максимално добро състояние, а каросерията е безупречна. Снабдени с най-новите технологии, инструменти и диагностично оборудване, нашите техници извършват тези проверки с огромно усърдие. Техническият преглед винаги включва боята, интериора, пълна подготовка на двигателя, тестване на пътя и финален преглед, преди един от нашите техници на Jaguar лично да постави автомобила в графа „готови“. Всички автомобили трябва да преминат тези 165 проверки, преди да могат да участват в програмата Approved на Jaguar.

- View Multi-Point Inspection Details
НАШИТЕ ТЕХНИЦИ

НАШИТЕ ТЕХНИЦИ

Малцина могат да достигнат нивото на професионализъм, уменията и вниманието към детайлите, които ние очакваме. Всички ремонти и възстановявания ще се извършват от обучени техници на Jaguar с помощта на специални инструменти, диагностично оборудване и оригинални части на Jaguar. Ние винаги работим съобразно най-стриктните стандарти, затова единствено одобрени от програмата Approved търговци могат да извършват тези ремонтни дейности.
НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА НА ПРОБЕГ И ИСТОРИЯ

НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА НА ПРОБЕГ И ИСТОРИЯ

Историята на всеки автомобил се проверява щателно с помощта на водещото на пазара независимо разследване. Всички автомобили пристигат с независимо потвърден пробег и удостоверена история на собствениците, за да се гарантира, че по автомобила няма неосъществени плащания и че не е бил откраднат или излязъл от движение. Така се гарантира, че ще отпътувате в безопасност, с увереността, че Вашият нов Jaguar по програмата Approved има пълна история и отговаря на това, което очаквате от него.
ТЕСТВАНЕ НА ПЪТЯ

ТЕСТВАНЕ НА ПЪТЯ

Всеки автомобил преминава през тестване при пътни условия, по време на което нашите техници се стремят да оценят уникалните експлоатационни характеристики на всяка кола. Наблюдават се определени характеристики на автомобила, като например окачването, вибрациите, спирачната система, мощността на двигателя, трансмисията и девет други специфични области, за да се гарантира върхова производителност. Накратко, това означава, че Вашият Jaguar по програмата Approved ще бъде като нов.
НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА

НЕЗАВИСИМА ПРОВЕРКА

За да поддържаме високите стандарти на работа, ние редовно подлагаме на независима проверка собствените си услуги, съоръжения и екипи, както и тези на нашите представители. Това включва всички аспекти на програмата Approved от гледна точка на клиента, включително съоръженията и самите автомобили.

JAGUAR APPROVED

Програмата Jaguar Approved е создадена за да ви го овозможи истото ниво на квалитет, услуга и корисничко задоволство кое би го добиле при купувањето на нов автомобил.
JAGUAR APPROVED