Logo jaguar mobile

ОТГОВОРНОСТ

ОТГОВОРНОСТ

Отговорността означава да включим във вземането на решения и ежедневна ни дейност както краткосрочните, така и дългосрочните съображения от икономическо, природозащитно и социално естество, за да окажат ползотворно влияние както върху нашите продукти, така и върху света, в който развиваме дейността си.