Logo jaguar mobile

ОТГОВОРНОСТ

Глобална корпоративна социална отговорност

Като бизнес, който мисли за бъдещето, ние се ангажираме да играем активна роля в общностите, в които развиваме дейността си.

Винаги се стремим да създаваме и поддържаме отлични взаимоотношения с общността и да упражняваме положително въздействие. Именно затова инвестираме значителни ресурси в справянето с важни проблеми, засягащи както нашите общности, така и компанията ни.

Глобалната програма на Jaguar Land Rover за корпоративна социална отговорност беше драстично преструктуриране, за да създаде възможности за 12 милиона души в нашите местни и глобални общности до 2020 г. Тя функционира чрез проекти в области като образование, дизайн, технологии и таланти, опазване на околната среда, хуманитарни и здравни инициативи.

Това е дългосрочен ангажимент. Тъй като разширяваме производството си в нови територии като Китай, амбицията ни е участието ни в общността да играе ключова роля в нашата бизнес стратегия.