Logo jaguar mobile

Информация за Jaguar

ВРЪЩАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Jaguar Land Rover е изградил всеобхватен план, за да спази законодателството за излезли от употреба превозни средства (ELV) в рамките на Европейския съюз.

Директивата ELV изисква производителите и вносителите на моторни превозни средства да приемат обратно всички продадени превозни средства и акумулатори (независимо от първоначалната дата на регистрация на превозното средство) в края на техния експлоатационен срок, за да осигурят третирането им по начин, който е щадящ към околната среда.

Всички производители на акумулатори във Великобритания са регистрирани от държавата като участници в инициатива за увеличаване на събирането/рециклирането на акумулатори и предотвратяване на изхвърлянето на сметища или изгарянето на акумулатори и батерии от всякакъв вид, особено автомобилни - тези дейности бяха забранени във Великобритания от 1-ви януари 2010 г.

Jaguar Land Rover е регистрирана като производител на акумулатори под регистрационен номер BPRN00706.

Правила за излезли от употреба превозните средства:
 • Приемането е безплатно за последния регистриран собственик и важи за всички леки автомобили с до 9 места и с допустимо общо тегло до 3,5 тона.

 • От собственика ще се изисква да докаже, че има правото да изхвърли автомобила, преди да му се издаде сертификат за унищожаване.

 • Условия за приемане на превозното средство:

  Превозното средство трябва да бъде:

 • Напълно окомплектовано с най-важните компоненти, включително двигател, трансмисия, каросерия, колела и катализатор (ако е оборудвано с такъв). Имайте предвид, че акумулаторите, които се повредят в гаранционния период на автомобила, трябва да бъдат обработени по нормалната гаранционна процедура за връщане, използвана от дилърите на Land Rover.

 • В него да няма отпадъци (като градински/домакински отпадъци, допълнителни гуми и др.).

 • Да бъде доставено в посочен от производителя център за безплатно връщане.

 • За пълен списък на одобрените от производителя центрове за "връщане"* се обърнете към вашия дилър.

  Условия за връщане на автомобилни акумулатори:

  Когато основният акумулатор във вашия автомобил достигне края на експлоатационния си срок, той може да бъде върнат или при вашия дилър на Jaguar Land Rover при закупуване или монтаж на нов акумулатор, или да бъде отнесен в един от следните центрове за рециклиране:

 • Центрове за скрап и рециклиране

 • Схеми за събиране на батерии на местните компетентни органи

 • Лицензирани съоръжения за третиране на автомобили след края на експлоатационния им срок

 • Лицензирани обекти за рециклиране на метали